Consultanță Arterosolar

Arterosolar vă oferă consultanţă pentru toate etapele realizării unei investiţii în energia verde. Aşadar, oferim consultanţă din faza de concept până la finalizarea lucrării şi a punerii în funcţiune. Pentru realizarea obiectivului parcurgem următoarele etape:

 • analiza documentaţiei primare pusă la dispoziţie de client
 • întocmirea planului de afaceri, a studiului de fezabilitate, respectiv realizarea de analize cost-beneficiu
 • consultanţa necesară obţinerii de fonduri (bancare sau nebancare) pentru realizarea investiţiei de bază
 • întocmirea cererilor pentru obţinerea finanţării şi întocmirea rapoartelor periodice
 • consultanţă şi întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea certificatului de urbanism, avizelor specificate, autorizaţiei de construire, autorizaţiei de înfiinţare, avizului tehnic de racordare, licenţei de producător, etc.
 • managementul proiectului
 • consultanţă şi recomandare pentru alegerea echipamentelor necesare:
  * structuri de montaj,
  * panouri solare,
  * cutii de joncţiune (junction box),
  * invertoare,
  * posturi de transformare 0,4kV/20kV,
  * puncte de conexiune 20kV, grupuri de măsură 20kV şi altele
  * supravegherea implementării proiectului, atingerea indicatorilor propuşi
  * supravegherea şi urmărirea contractelor de execuţie şi a contractelor de furnizare