Sisteme fotovoltaice la cheie

Arterosolar prin personalul său calificat şi specializat, oferă construcţia „la cheie” a parcurilor fotovoltaice, pe întreg teritoriul ţării, după proiectul tehnic propriu sau proiectul tehnic pus la dispoziţie de beneficiar.

Lucrările necesare realizării investiţiei sunt:
  • amenajare teren
  • împrejmuire teren
  • drumuri de incintă
  • montare structură metalică
  • montare panouri solare
  • cablaj electric c.c., c.a., monitorizare, video
  • montare şi racordare post de transformare 0,4kV/20kV
  • verificare finală şi întocmire buletine de verificări
  • recepţia şi punerea în funcţiune
  • alte lucrări solicitate de beneficiar

În derularea fără probleme şi în bune condiţii a lucrărilor un rol important are experienţa echipei de constructori, respectiv organizarea furnizorilor de echipamente.