Obținere avize

Oținerea avizului tehnic de racordare este supravegheat cu atenție de inginerii noștrii atestați de către ANRE, astfel vi se asigură corectitudinea transmiterii datelor tehnice ale viitorului sistem de panouri solare.
ATR-ul reprezintă un aviz scris emis de către operatorul de rețea, la cererea consumatorului, valabil numai pentru un loc specific, cu privire la posibilitățile și condițiile de conectare la rețeaua de electricitate.
Utilizatorii rețelelor de energie electrică trebuie să solicite aprobarea tehnică sau, dacă este cazul, actualizarea conexiunii înainte de a începe implementarea instalației care urmează să fie conectată la rețeaua electrică sau de a începe modificarea celei existente.