Proiectare Arterosolar

Arterosolar asigură prin personalul său autorizat de înaltă calificare proiectarea pe toate specialitățile necesare investiției, cum ar fi:

 • studiu geologic
 • ridicare topografică
 • arhitectură
 • rezistenţă
 • umbrire
 • drumuri
 • instalaţii electrice
 • sistem de supraveghere

Primul şi cel mai important pas pentru realizarea investiţiei este întocmirea proiectului tehnic cu toate fazele:

 • DTAC – documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire
 • PT – proiect tehnic
 • CS – caiet de sarcini
 • DE – detalii de execuţie